14
zo, juli
0 Nieuwe art.
Volg ons:       Nu live radio: Klik hier voor de live uitzending
×

Fout

[SIGPLUS_EXCEPTION_FOLDER_BASE] Afbeeldingsmap %s gedefinieerd in de administration back-end moet een relatief pad hebben vanaf de Joomla root.

Laatste radio nieuws
BURGUM - Op zaterdag 4 januari 2020 hield RTV Kanaal 30 haar traditionele nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers. De receptie werd deze keer weer ‘gewoon’ in studio Glinstra State in Burgum gehouden na in voorgaande jaren ook ‘uitstapjes’ in de regio te hebben gemaakt. De studio vormt tenslotte toch een beetje het ‘hart’ van de omroep.


Het ‘hart’ van én voor de omroep stond ook wel een beetje centraal in de toespraak van voorzitter Lutske van der Wal. Zij benadrukte het belang van een goede onderlinge samenwerking en roemde de inzet van alle vrijwilligers die allemaal op hun eigen wijze bijdragen aan het succes van de omroep. De locatie uitzending op de kerstmarkt in Buitenpost werd daarbij als mooi en inspirerend voorbeeld aangehaald. “Yn it ferline ha wy mear lokaasje útstjoeringen hân, mar it is der de lêste tiid wat by bleaun, ek omdat it fansels in soad wurk is. Dochs binne dizze útstjoeringen it goud fan de omrop, fansels. Wy litte op dizze wiize echt meiinoar sjen wêr wy as omrop foar stean en wat wy foar de minsken yn ús beide gemeenten betsjutte kinne. Mei ‘hart’ foar de mienskip. As bestjoer sjoche wy dan ek graach dat der ek yn 2020 wer dit soart útstjoeringen fersoarche wurden.”

De voorzitter kon er overigens niet omheen dat 2019 vooral ook een roerig jaar voor RTV Kanaal 30 is geweest. Drie gewaardeerde medewerkers, Dick Martens, Kitty Oppedijk van Veen en Sjoerd Schilstra, zijn overleden. Zij hadden allen overduidelijk ‘hart’ voor de omroep en hebben op hun eigen wijze bijgedragen aan de omroep. De één voor een ieder zichtbaar; de ander wat meer achter de schermen. Zij werden alle drie op respectvolle manier herdacht en toen er een bedankbriefje van de weduwe van Sjoerd Schilstra voor alle getoonde belangstelling werd voorgelezen, kon je een speld horen vallen. Ook de vorming van de streekomroep met RTV NOF verloopt wat stroef. Uitgangspunt voor het bestuur van RTV Kanaal 30 is dat wij over een eigen studio blijven beschikken en dat fusie dan ook een stap te ver is. Een lastig proces waar iedereen nog steeds veel vertrouwen in heeft, maar wat ook kwetsbaar is omdat iedereen natuurlijk zo zijn belangen heeft. “Wy ha dêrom ús belangeferieniging OLON freege om it proses fjierder te begelieden”. Een verstandige zet. Dat RTV NOF en andere buur LEO FM overigens veel verder zijn in hun ontwikkeling dan RTV Kanaal 30, is echter ook duidelijk. Bovendien hebben deze twee omroepen éénmalig extra middelen van het Rijk gekregen om een verdere professionalisering mogelijk te maken. “Wy ha hjir fansels ek nei sjoen, mar kamen net yn oanmerkig foar dizze bydrage”, vertelde Van der Wal. “Us begrutting is net heech genôch”. Op zich een vreemde constatering: alleen als je reeds over een behoorlijke begroting beschikt, kun je aanspraak maken op een bijdrage die nóg eer armslag biedt. Zo worden de grote en ‘rijke’ lokale omroepen alleen maar sterker en gaat dit feitelijk ten koste van de kleinere omroepen die een dergelijke impuls juist goed zouden kunnen gebruiken. “Der binne mear omroppen dy dizze

kritiek heare litten ha en wy binne no yn ‘e mande mei oaren oan it sjen as der dochs noch wat mooglik is mei ekstra opliedingsbudzjet of soksawat”.

Na de toespraak van de voorzitter die door de ruim 30 vrijwilligers met applaus werd begroet, was het tijd voor de uitreiking van de ‘Nocht en Wille Award’. Een wisselprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de medewerker die heeft laten zien dat ‘plezier en enthousiasme’ aanstekelijk kan werken en zich daarin heeft onderscheiden. Vorig jaar viel Luc Tuinstra deze eer te beurt en hij mocht de prijs dit jaar dan ook uitreiken aan zijn opvolger. Tuinstra verraste zijn toehoorders door de Award niet aan één, maar aan twee medewerkers toe te kennen. “Dizze twa binne noch net iens sa lang by de omrop belutsen, mar asto it oer ‘nocht en wille’ hast, dan spat dat der fanôf. Altyd posityf, altyd oanpakke. In foarbyld foar ús allegearre. De Nocht en Wille Award giet dit jier nei Joukje en Herman Annema”. Zichtbaar verrast en geroerd nam het tweetal de Award in ontvangst. “In hiele eare”, aldus Herman Annema. ”Ik begryp der neat fan, want wy bin der noch mar krekt by en fyn it allinnich mar geweldich dat wy ús bydrage leverje kinne en helje dêr in soad enerzy út. Dat is neffens ús hielendal net sa bysúnder”. Inderdaad, dat is het ook niet. Maar juist die instelling laat zien waar de ‘Nocht en Wille Award’ voor staat. Hij had dit jaar niet beter terecht kunnen komen.

Jaap Melessen

{gallery}syta/2020/borrel7120{/gallery}

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kanaal30/domains/archiefkanaal30.nl/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121

Vandaag op de radio

Geen evenementen
Advertenties
Advertentie