02
za, mrt
0 Nieuwe art.
Volg ons:       Nu live radio: Klik hier voor de live uitzending
×

Fout

[SIGPLUS_EXCEPTION_FOLDER_BASE] Afbeeldingsmap %s gedefinieerd in de administration back-end moet een relatief pad hebben vanaf de Joomla root.

Laatste radio nieuws
BURGUM - Een van de onderdelen van Op 'e Hichte van afgelopen zaterdag, was een gesprek met wethouder Gelbrig Hoekstra en dus ging het over politiek, maar ook over sport en daarom had die uitzending zonder meer mijn interesse. Zeker toen bleek dat Theo Smedes en Richt Westerlaan aan het woord kwamen over het nieuwe Iepenloftspul van Burgum. En ik wilde ook graag horen wat het duo Provoost en Rijpstra te vertellen had over Noflik Wenjen in Heemstra State in Oentsjerk. Ik heb er gewerkt, vandaar.


Op 'e Hichte
Letterlijk betekent dat Op de Hoogte en het werkwoord dat daarbij past kan verschillen. Op de hoogte zijn, blijven, gesteld worden, (zich) op de hoogte stellen en misschien nog wel een paar andere varianten. Zaterdagmorgen ben ik gaan kijken en vooral ook luisteren in de RTV Kanaal30 studio in Glinstra State in Burgum. Ik was getriggerd door de onderwerpen die ter sprake zouden komen, te weten sport en politiek, met als gast wethouder Gelbrig Hoekstra, het komende iepenlofspul, niet minder dan Schindlers List, met als gasten Richt Westerlaan en Theo Smedes en een tweetal Trynwâldsters dat een lans brak voor het project Noflik Wenjen in Heemstra State in Oentsjerk. En bovendien, en daar was ik ook nieuwsgierig naar, zou Kanaal 30-preses Lutske van der Wal uit de doeken doen hoe dat nu precies zat met de verlenging van de zendlicentie van Kanaal 30, zeker in het licht van het feit dat een tweede partij zich in de strijd om die licentie heeft geworpen. Een vast duo presentatoren, dat hoort tegenwoordig zo en het moet liefst ook nog een gemengd m/v duo zijn, in de personen van Wietske Poelman en Luc Tuinstra, leidde het geheel in goede banen. Ik zat daar dus puur uit interesse en nieuwsgierigheid. Sport en politiek hebben mijn bijzondere aandacht, omdat ik die onderdelen van het maatschappelijke leven in deze gemeente zo nauwgezet mogelijk volg. Elk weekend ben ik bij een aantal sportevenementen en elke maand zit ik een hele (lange) avond bij de raadsvergadering in het gemeentehuis in Burgum. Ik maak foto's en doe verslag. En dat doe ik deze zaterdagochtend dus ook. Van een voetbalwedstrijd maak ik meestal een paar honderd foto's waarvan ik de 25 'beste/mooiste/leukste' uitzoek die bij het verslag komen. Bij de politiek is die keuze wat beperkter en deze sessie van Op 'e Hichte is nog meer fotografisch 'beheind', iedereen zit in een vaste opstelling en het aantal gasten is eveneens beperkt. Als ik de studio binnen kom zijn alle gasten er nog niet, maar de beide presentatoren Luc en Wietske zitten al wel klaar, in vol ornaat, dus gewapend met microfoons en koptelefoons. Durk van der Duim verzorgt de techniek en zijn vriendin Annelies zorgt voor de catering. Ik ben benieuwd wat we, de gasten en natuurlijk de luisteraars thuis, te horen zullen krijgen.

Schindlers List
De eerste beide gasten die zullen worden ondervraagd zijn Richt Westerlaan en Theo Smedes en zij zullen tekst en uitleg geven over het Iepenloftspul dat komend voorjaar in Burgum zal worden opgevoerd. Het gaat om een toneelbewerking van Schindlers List, een indringende episode uit de Tweede Wereldoorlog. U kent waarschijnlijk het verhaal, misschien hebt u de film gezien met Liam Neeson in de hoofdrol. Hij speelt Oskar Schindler die er in slaagt een groot aantal Joodse gevangen te redden van een wisse dood in een nazikamp. Een aangrijpend verhaal en het lijkt mij een 'heikarwei' om zo'n drama te laten spelen door, met alle respect, een groep amateurtoneelspelers. Richt is van de organisatie en Theo is regisseur. Geen eenvoudige klus lijkt mij. Richt legt uit hoe je de organisatie van zoiets rond krijgt en dat heeft, vertelt ze, heel wat voeten in de aarde. Er zal worden gespeeld in de 'âlde molkfabryk' in Burgum en dat betekent heel wat aanpassingen om plaats te maken voor spelers en publiek. Theo is een echte gepassioneerde 'toanielman', hij ziet het als een enorme uitdaging: "Folle mear as in slochtweihinne stik", betoogt hij, "it ropt in hiele soad emoasjes op, by sawol spilers as taskôgers en dat betsjut dat wy dêr tige hoeden mei omgean moatte en der benammen om tinke moatte dat it binnen de perken bliuwt. It gefaar foan 'overacting' leit libbensgrut op de loer fansels. Mar wy hawwe in ploech spilers en spylsters by elkoar krigen dêr't ik alle betrouwen yn ha, mar ja, it wurdt in hiele klus. It is in útdaging, dat sûnder mis, like goed foar de spilers as foar my. En wat dy emoasje oanbelanget, wy ha ien grut foardiel: it ferhaal rint goed ôf." Maar, denk ik erachteraan, je moet een echte vakman zijn om zoiets aan te durven.

sport en politiek
De volgende gast die aanschuift is wethouder Gelbrig Hoekstra van de gemeente Tytsjerksteradiel, haar kom ik regelmatig tegen als de gemeenteraad vergadert, en dat is op z'n minst één keer in de maand. Ze, en met haar de 'regerende' coalitie bestaande uit CDA, FNP en CU, heeft het niet gemakkelijk. Er is nogal wat strijd met de oppositie van GrienLinks, PvdA, VVD en D'66. Er is iets niet helemaal goed gegaan in de periode van de informatie en de daarop volgende formatie, en die onvrede, je mag het ook frustratie noemen, suddert nog altijd als een veenbrand door het politieke landschap van de gemeente. Daar gaat het deze ochtend in Glinstra State overigens niet over, mevr. Hoekstra heeft het over het sportaccoord dat vorige week is gesloten met buurgemeente Achtkarspelen, waarmee Tytsjerksteradiel wel meer 'zaken doet'. Dat sportaccoord voorziet in een strategie 'om iedereen aan het sporten' te krijgen. Nou zal 'iedereen' niet meteen de loopschoenen aantrekken of de racefiets uit het schuurtje halen stel ik mij zo voor, maar het gaat erom in het kader van 'gezonde burgers' zoveel mogelijk van die inwoners aan het bewegen te krijgen. Een even loffelijk als nobel streven natuurlijk, maar de vraag is altijd: hoe doe je dat. Er komt nu, als ik het goed begrepen heb, een soort regisseur die als 'oliemannetje' moet fungeren in het complexe veld van de georganiseerde en ook de niet georganiseerde sport. Prachtig plan, Gelbrig Hoekstra vertelt het ook met het nodige enthousiasme, maar mij bekruipt bij dergelijke 'prachtige plannen' altijd een lichte vorm van twijfel. Aan de (des)kundigheid van de betreffende man of vrouw twijfel ik geen moment, maar wat heeft hij of zij voor mogelijkheden. Het sportlandschap is uitermate complex en gevarieerd samengesteld en mijn ervaring leert dat je goed functionerende vrijwilligers, want daar gaat het over, merendeels hun gang moet laten gaan en niet te veel moet belasten en lastig vallen met 'prachtige plannen'. Ik sta daar altijd wat aarzelend tegenover, er worden nogal wat plannen 'voor de bühne' opgetuigd, waar je later nooit weer wat van hoort. Ik denk dat als je een dergelijk plan wilt maken, je intern moet kijken, dus moet zoeken naar mensen die midden in dat sportlandschap staan, mensen die van alle hoeden ook de rand kennen, die een netwerk hebben binnen de gemeente en alles en iedereen kennen en ook en met name de mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden. Die mensen zijn er, dat weet ik zeker, mensen die het beste met de sport en de sporters voor hebben. Maar natuurlijk wens ik, in stilte, ik mag net als bij de gemeenteraadsvergaderingen niets zeggen, Gelbrig en met haar de plannenmakers, alle succes van de wereld, immers, sport is belangrijk voor jong en oud en uit langjarige en brede ervaring weet ik voor hoeveel plezier en sociale binding sport kan zorgen.

Noflik Wenjen
Eigenlijk is het volgende onderwerp ook politiek geladen, misschien wel be-laden. Mevr. Rijpstra en meneer Provoost komen uitleggen waarom het project Noflik Wenjen in de Trynwâlden zou moeten blijven, waar de exploitant, Patyna, heeft bedacht dat er een eind aan moet komen. Wegens het feit dat het 'niet uit kan' wegens te weinig cliënten. Het is in feite een pleidooi, en dat doen de beide met passie en overtuiging, voor het credo dat in de ouderenzorg het menselijke aspect leidend en richtinggevend zou moeten zijn en niet 'het geld'. Hun verhaal bevat de juiste nuance en ze krijgen van Luc en Wietske alle ruimte om het te vertellen. Het is in feite een noodkreet tegen al te rigide maatregelen die voorbij gaan aan wat kwetsbare ouderen nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn. Het interesseert mij, ik heb een aantal jaren bij wat toen Skewiel Trynwâlden heette, gewerkt. Niet in de directe zorg, 'de handen aan het bed', zeg maar, maar als communicatiemedewerker. Prachtige tijd, veel geleerd over met name de zorg in de breedste zin, veel mensen leren kennen. Vandaar mijn belangstelling. Donderdag wordt er door de heer Provoost ingesproken in de gemeenteraadsvergadering en ik hoop voor hem en allen die het goed voor hebben met Noflik Wenjen, dat hij de raadsleden kan overtuigen dat dat in de Trynwâlden moet blijven.

kapers op de kust
Wij als medewerkers kregen vorige week een brandbrief van het bestuur van RTV Kanaal 30 waarin gewag werd gemaakt dat er een concurrerende partij 'gading makket' naar onze licentie. Die loopt dit jaar af en dus mogen ook andere partijen een gooi doen naar die licentie en de bijbehorende subsidie. Dus het feit, mevr. Van der Wal benadrukt dat ook een paar keer, dat er concurrentie is, is op zich volstrekt legaal en legitiem. Het gaat haar om de manier waarop een en ander gaat. Die is haar in het verkeerde keelgat geschoten. Het is aan de gemeenteraad om een advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media en die zal een beslissing moeten nemen over wie de komende vijf jaar die licentie krijgt. Ik heb het punt nog niet op de agenda zien staan, maar de beslissing zal toch binnen afzienbare tijd moeten worden genomen. Als RTV Kanaal30 die status kwijt zou raken, dus als de raad besluit om de licentie aan de concurrentie toe te wijzen, zou dat mogelijk het einde betekenen voor ons als omroep. Voor mij zou dat betekenen dat ik een nieuwe hobby moet zoeken. Die geraniums lokken mij nog niet echt moet ik zeggen...
De radiouitzending is hier terug te luisteren.

Binne Kramer

{gallery}syta/2020/hichte22120{/gallery}

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kanaal30/domains/archiefkanaal30.nl/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121

Vandaag op de radio

Geen evenementen
Advertenties
Advertentie