14
zo, juli
0 Nieuwe art.
Volg ons:       Nu live radio: Klik hier voor de live uitzending

Samenstelling bestuur RTV Kanaal30 is als volgt:
Voorzitter: mw. Lutske van der Wal-van der Meer
Secretaris : Klaas Hiemstra
Penningmeester : Feike de Jong
Bestuurslid p.r.-zaken : Herman Annema
Bestuurslid technische zaken : Jacob van Dijk

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Stichting Lokale Omroep Tytsjerksteradiel is dat bestuurders (en vrijwillige medewerkers) in voorkomende gevallen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Er worden incidenteel vrijwilligersvergoedingen (binnen de daarvoor geldende norm) betaald aan (redactie)medewerkers.
Reiskosten en andere voorkomende kosten ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor de omroep kunnen door de vrijwilligers worden gedeclareerd.
Daarnaast wordt de reclame acquisiteur op provisiebasis betaald. Deze betalingen worden via de loonadministratie verwerkt.

Fiscaal nummer
Ons RSIN/fiscaalnummer is 8033.62.663

Klik hier voor Financieel rapport 2015

Klik hier voor bestuursverslag 2015

Klik hier voor het actviteitenplan 2016

Privacyverklaring
Privacyverklaring lezen


Programmabeleidbepalend orgaan (PBO)

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt.
Dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep.
Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm.
De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente waardoor het PBO door zijn samenstelling representatief is voor de verscheidenheid binnen de lokale gemeenschap.
De leden van het PBO zijn afgevaardigden van instellingen of organisaties die actief zijn binnen één van de stromingen in de gemeente. Hieronder staan enkele voorbeelden van concrete stromingen. Deze vallen binnen de hoofdstromingen die de Mediawet noemt, t.w.
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Lokale omroepen zijn verplicht in hun pbo ten minste een vertegenwoordiger van etnische en culturele minderheden op te nemen.

Taken van het pbo
Het pbo stelt het programmabeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.
Daarnaast ziet het er op toe dat de omroep, wat betreft de totale programmering, zich aan het wettelijk verplichte ICE-percentage houdt. De letters ICE staan voor Informatie, Cultuur en Educatie. Het programmabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke mediadiensten worden ingezet, welke (soort) programma’s op grond van welk aanbodschema worden uitgezonden en van welke programma’s de verzorging wordt uitbesteed.
Met de vaststelling van het beleid zorgt het pbo er voor dat de nagestreefde doelstellingen worden gehaald en dat de doelgroepen worden bereikt.

De huidige leden van het PBO zijn:
1. Herman Bergervoet, Buitenpost (voorzitter;
2. Jelke de Vries, Burgum (secretaris);
3. Ali Geurink, Hurdegaryp (lid);
4. Gerben Stellingwerf, Buitenpost (lid) en
5. Andries Hoekstra, Harkema (lid).

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kanaal30/domains/archiefkanaal30.nl/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121
Advertenties
Advertentie