28
wo, okt
0 Nieuwe art.
Volg ons:       Nu live radio: Klik hier voor de live uitzending

PRIVACYVERKLARING, Burgum 24 september 2018.

Stichting RTV Kanaal30 gevestigd aan Freerk Bosgraafstraat 18, 9251 CT Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vraagt dat van ons. En per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ofwel de internationale General Data Protection Regulation (GDPR). Maar ook onze beroepseer en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Contactgegevens:
Stichting RTV Kanaal30: Freerk Bosgraafstraat 18, 9251 CT Burgum. Tel. 0511461717


Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting RTV Kanaal30 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting RTV Kanaal30 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Telefonisch of e-mail contact

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting RTV Kanaal30 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting RTV Kanaal30) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting RTV Kanaal30 bewaart niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn na het laatste contact.

Waar wij de gegevens bewaren.
Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving.  Alle online diensten zijn in Nederland gevestigd of binnen de EU. En daarmee adequaat verklaard als veilig voor de opslag van (persoons) gegevens.

We maken back-ups om onze en uw gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten. De kopieën van de gegevens slaan wij lokaal op en op servers welke in Nederland of binnen de EU zijn gevestigd. Het transport van de gegevens gaat over een beveiligde verbinding.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting RTV Kanaal30 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting RTV Kanaal30 gebruikt functionele, analytische (welke geen inbreuk maken op uw privacy) en cookies voor social media integratie (Facebook, Youtube en addthis.com). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics - cookies
Stichting RTV Kanaal30 gebruikt analytische cookies van Google Analytics om het website bezoek in kaart te brengen. Wij mogen zonder voorafgaande toestemming van u met deze cookies persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken, omdat wij:
- gebruik maken van de Google Analytics cookies;
- een bewerkersovereenkomst met Google heb gesloten;
- het laatste octet van het IP-adres heb gemaskeerd;
- ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;
- geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U heeft een een opt-outmogelijkheid voor Google Analytics. Google geeft hiervoor twee verschillende mogelijkheden:
-    U kunt een component aan uw website toevoegen waarmee u een opt-outmogelijkheid kunt aanbieden aan uw gebruikers. Zie voor een toelichting hierop: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out.
-    Google biedt ook een browser-extensie aan voor haar eigen browser Chrome. Dit is echter geen adequate oplossing voor alle bezoekers aan uw website.

YouTube - cookies
Stichting RTV Kanaal30 toont op de website video’s van YouTube. Voor het functioneren van deze video’s plaats YouTube cookies. Voor meer informatie over de gegevens die YouTube verzameld, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van dit bedrijf. Deze kunnen regelmatig wijzigen:
- YouTube

Cookies voor social media integratie
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door addthis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Voor meer informatie over de gegevens die addthis.com verzameld, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van dit bedrijf. Deze kunnen regelmatig wijzigen.
- addthis.com
- Facebook
- Twitter
- Google+
- Linkedin

Beeldmateriaal op de website
Stichting RTV Kanaal30 maakt uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, waarvan de rechten zijn gekocht
(‘royalty free photos’) of die door Stichting RTV Kanaal30 zelf zijn vervaardigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting RTV Kanaal30 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting RTV Kanaal30 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze website https://www.rtvkanaal30.nl is met een SSL certificaat beveiligd. SSL, herkenbaar aan HTTPS voor de url (en het groene slotje), is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie.
Advertenties
Advertentie